Get Adobe Flash player

 Reglementswijziging per direct ( 26 juni 2015) voor de maatregelen bij een verkeerde enting in het paspoort.

De KNHS heeft daarom besloten per direct de maatregel bij deze gevallen te wijzigen. Een fout levert geen diskwalificatie meer op voor de betreffende wedstrijd van de controle! Om op de volgende wedstrijd te mogen starten moet de ent- en/of meethistorie wel aantoonbaar in orde zijn gemaakt. Alleen als er geen paardenpaspoort getoond kan worden en indien er geen enkele enting in het paardenpaspoort is opgenomen moet de combinatie wel worden gediskwalificeerd.

Wat zijn de wijzigingen in de regels?

 • De verplichting om een startpas te tonen vervalt (artikel 47 lid 2 sub a Algemeen Wedstrijdreglement).
 • Bij vermeldingen van de entingen in het paardenpaspoort is het, in plaats van het plakken van de batchstickers van de entstof in het paspoort, ook toegestaan dat het serie/batchnummer van de entstof door de dierenarts die de enting heeft toegediend is genoteerd (aanvulling artikel 47 lid 3 sub d Algemeen Wedstrijdreglement, conform FEI-regels).
 • Als een deelnemer niet aan de bepalingen van artikel 47 lid 3 en 4 van het Algemeen Wedstrijdreglement voldoet wordt hij/zij met het betreffende paard niet gediskwalificeerd op de betreffende wedstrijd, maar wordt de overtreding afgedaan als administratief verzuim. De deelnemer mag met het betreffende paard wel op de wedstrijd starten met dien verstande dat starten op een daaropvolgende wedstrijd pas weer is toegestaan nadat alsnog aan de eisen uit artikel 47 lid 3 en 4 is voldaan.
 • Indien in het paardenpaspoort geen enkele entinghistorie is opgenomen (het paard is nog nooit geënt) wordt de combinatie gediskwalificeerd van (verdere) deelname aan de wedstrijd, of alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen tevens dient te wordt aangegeven op het protocol en de uitslagenlijst (aanvulling artikel 47, lid 6)


 

KNHS Regiobestuur Drenthe
Tel.nr. 06-25507357
E-mail: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

 

UITNODIGING

Algemene Voorjaarsvergadering van de KNHS regio Drenthe

Datum/tijd: 26 mei 2015, 20.00 uur

Locatie: Sunrise Stables te Assen

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen 25 november 2014 (bijlage)
 4. Financieel jaarverslag 2014 (ter tafel)
 5. Verslag kascommissie (NDRJV en PC Meppel)
        Benoeming nieuw kascommissielid
 6. Bestuursverkiezing
      Aftredend en herkiesbaar: Henk Compagner.
      Aftredend en niet herkiesbaar: Gert Snijders.

      Het bestuur stelt voor de volgende kandidaten te benoemen: Maarten van der Meer als portefeuillehouder recreatiesport en Klaas Brouwer als voorzitter.


         Tegenkandidaten kunnen tot 21 april a.s. ingediend worden volgens de voorwaarden die gepubliceerd staan op de regiosite onder “regionieuws”. Een              gesprek met de vertrouwenscommissie en digitale stemming door KNHS/FNRS leden van de KNHS regio Drenthe maakt onderdeel uit bij de verkiezing van          deze bestuursfuncties.  

        PAUZE

 1. Jeugd Stimulerings Plan

 2. Regiokampioenschappen outdoor 2015

 3. KNHS nieuws met o.a. informatie uit de fora en de Ledenraad
       Presentatie/toelichting door mevr. F. van der Velde, accountmanager, en fora- en bestuursleden.

 4. Rondvraag

 5. Sluiting

Het bestuur


 

Aan de springruiters van uw vereniging,

Hallo,

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor onze nieuwe springcompetitie, zie bijlage.(Klik op bijlage)

Samen organiseren Polarfürst, Noordenveld en Laarwoudconcours dit jaar voor het eerst de “Gemeente Tynaarlo Bokaal”.

Dit geldt alleen voor de categorie paarden in de klasse B t/m ZZ.

Deelname is gratis, bij opgave van tenminste het 1e klassieke parcours bij betreffende vereniging!

Graag het selectievakje aankruisen of melden dat u graag mee wilt dingen in de “Gemeente Tynaarlo Bokaal”.

De winnaar heeft in alle 3 de wedstrijden zo weinig mogelijk (straf)punten.

 

Heel erg graag tot ziens op 31 mei, 20 juni en 4 juli!

 

 

Namens,

 

Vereniging Polarfürst

 

Vereniging Noordenveld 


 

 LET OP: WOENSDAG 13 MEI IS ER GEEN LES IVM CONCOURS BALKBRUG. 

 


 

 

MEDEDELING REGIO DRENTHE:

 

Primeur: digitale regioverkiezing portefeuillehouder recreatiesport en nieuwe voorzitter

 

Beste paardensporter,

 

De KNHS is er voor alle paardensporters. Ook voor de paardensporter die geen KNHS-wedstrijden rijdt en de liefhebber die graag de natuur in trekt zetten we ons als KNHS vol overtuiging in.

 

Elke regio krijgt daarom een portefeuillehouder recreatiesport in zijn bestuur die de recreatiesport gaat promoten en jou en maneges gaat betrekken bij activiteiten. Maar we gaan ook leuke en leerzame producten en evenementen beter op de kaart zetten zoals Enjoy the Ride ritten, Impulsrubrieken, het Ruiter- en Menbewijs en de Paard&Levendag.

 

Portefeuillehouder recreatiesport; iets voor jou?

Heb je bestuurlijke ervaring en affiniteit met de recreatieve paardensport in de brede zin van het woord, een uitgebreid netwerk in de paardensportwereld in onze regio en een enthousiaste en resultaatgerichte instelling? Dan is deze functie misschien iets voor jou! Kijk hier voor het complete functieprofiel, of stuur dit door als je iemand kent die geïnteresseerd is in deze leuke functie. Aanmelden kan via www.paardensportdrenthe.nl

Door het regiobestuur zal de huidige ad interim portefeuillehouder Maarten van der Meer worden voorgedragen. Maarten is zeer voortvarend te werk is gegaan sinds zijn aanstelling in november 2014 en heeft zich inmiddels kandidaat gesteld.

 

Nieuwe voorzitter

Dit voorjaar kiezen wij via de digitale weg ook een nieuwe regiovoorzitter. Kandidaten kunnen gesteld worden door het regiobestuur, tenminste drie lokale verenigingen gezamenlijk of tenminste vijftien leden gezamenlijk. Deze kandidaten dienen schriftelijk te worden voorgedragen. Je kunt deze voordracht sturen naar ondergetekende. Het regiobestuur draagt Klaas Brouwer voor als kandidaat voor de functie voorzitter.

 

Stem mee!

De verkiezing van deze nieuwe bestuursfuncties staat dit voorjaar op de agenda. Elk KNHS-lid heeft stemrecht, jij dus ook! Dit geldt niet alleen voor verenigingsleden maar ook voor iedereen die op een FNRS-manege rijdt of een Ruiter- of Menbewijs heeft. Je bent dan namelijk ook lid van de KNHS. Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor onze ALV voorjaarsvergadering per e-mail een uitnodiging tot stemmen.

 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Graag attenderen wij je op de komende vergadering die plaatsvindt op dinsdag 26 mei a.s. Ieder lid is hier van harte welkom. Meer informatie hierover vind je binnenkort op www.paardensportdrenthe.nl. Uiteraard kun je ook informatie krijgen of je mening kenbaar maken via het bestuur van jouw vereniging, waarvan een afvaardiging naar de ALV van de regio gaat.

 

Samen zorgen we ervoor dat de mooiste sport van Nederland nog mooier wordt!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Jorinde ter Heide

Regiosecretaris KNHS Regio Drenthe

 

 

 

Vrijdagavond 23-, en zaterdag 24 januari is de manege bezet vanwege dressuurwedstrijd van de pony's!


Op 23 februari, 9 maart en 23 maart zal de Morrenhof Jansen competitie weer georganiseerd worden. Meer informatie volgt!


 

Op dinsdagavond 22 april 2014, tijdens de ledenvergadering, heeft de Rijvereniging Frans Berings bedankt voor 40 jaar parcours bouwen